vti_encoding:SR|utf8-nl vti_timelastmodified:TR|22 Nov 1999 21:25:49 -0000 vti_extenderversion:SR|5.0.2.2634 vti_cacheddtm:TX|22 Nov 1999 21:25:49 -0000 vti_filesize:IR|8499 vti_cachedtitle:SR|I1538: Ella Ingegerd Marianne ABRAHAMSSON vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedlinkinfo:VX|H|../persons.html H|../persons.html K|../d0002/g0000023.html K|../d0001/g0000024.html K|../d0000/g0000054.html K|../d0002/g0000023.html K|../d0002/g0000070.html K|../d0002/g0000040.html K|../d0001/g0000024.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0000/g0000040.html K|../d0001/g0000040.html K|../d0000/g0000069.html K|../d0000/g0000041.html K|../d0000/g0000040.html K|../d0002/g0000040.html K|../d0001/g0000040.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../notes.html K|../d0002/g0000071.html K|../d0002/g0000040.html K|../d0001/g0000071.html K|../d0002/g0000071.html H|../persons.html K|../notes.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../d0001/g0000000.html K|../d0002/g0000030.html K|../d0000/g0000095.html K|../d0000/g0000001.html K|../d0001/g0000084.html K|../d0001/g0000000.html K|../d0000/g0000087.html K|../d0002/g0000040.html K|../d0002/g0000042.html K|../d0002/g0000030.html K|../d0001/g0000038.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../d0002/g0000077.html K|../d0002/g0000092.html K|../d0000/g0000046.html K|../d0002/g0000077.html K|../d0000/g0000078.html K|../d0002/g0000040.html K|../d0002/g0000092.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ K|../d0002/g0000009.html K|../d0002/g0000018.html K|../d0002/g0000009.html K|../d0002/g0000040.html H|../persons.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html K|../notes.html K|../d0000/g0000040.html K|../d0000/g0000041.html K|../d0002/g0000040.html H|../persons.html K|../notes.html H|http://www.gendex.com/ged2html/ H|../persons.html vti_cachedsvcrellinks:VX|FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0002/g0000023.html FHUS|Html/d0001/g0000024.html FHUS|Html/d0000/g0000054.html FHUS|Html/d0002/g0000023.html FHUS|Html/d0002/g0000070.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/d0001/g0000024.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0000/g0000040.html FHUS|Html/d0001/g0000040.html FHUS|Html/d0000/g0000069.html FHUS|Html/d0000/g0000041.html FHUS|Html/d0000/g0000040.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/d0001/g0000040.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ NHUS|Html/notes.html FHUS|Html/d0002/g0000071.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/d0001/g0000071.html FHUS|Html/d0002/g0000071.html FHUS|Html/persons.html NHUS|Html/notes.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0001/g0000000.html FHUS|Html/d0002/g0000030.html FHUS|Html/d0000/g0000095.html FHUS|Html/d0000/g0000001.html FHUS|Html/d0001/g0000084.html FHUS|Html/d0001/g0000000.html FHUS|Html/d0000/g0000087.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/d0002/g0000042.html FHUS|Html/d0002/g0000030.html FHUS|Html/d0001/g0000038.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html FHUS|Html/d0002/g0000077.html FHUS|Html/d0002/g0000092.html FHUS|Html/d0000/g0000046.html FHUS|Html/d0002/g0000077.html FHUS|Html/d0000/g0000078.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/d0002/g0000092.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/d0002/g0000009.html FHUS|Html/d0002/g0000018.html FHUS|Html/d0002/g0000009.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/persons.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html NHUS|Html/notes.html FHUS|Html/d0000/g0000040.html FHUS|Html/d0000/g0000041.html FKUS|Html/d0002/g0000040.html FHUS|Html/persons.html NHUS|Html/notes.html NHHS|http://www.gendex.com/ged2html/ FHUS|Html/persons.html vti_cachedneedsrewrite:BR|false vti_cachedhasbots:BR|false vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_metatags:VR|Description Ella\\ Ingegerd\\ Marianne\\ \\ ABRAHAMSSON\\ Keywords Ella\\ Ingegerd\\ Marianne\\ \\ ABRAHAMSSON\\ ,\\ GED2HTML,\\ genealogy Generator GED2HTML\\ v3.5c-WIN95\\ (Aug\\ \\ 2\\ 1998) Date 08/06/98\\ 04:01:47\\ vti_charset:SR|windows-1252 vti_generator:SR|GED2HTML v3.5c-WIN95 (Aug 2 1998) vti_title:SR|I1538: Ella Ingegerd Marianne ABRAHAMSSON vti_backlinkinfo:VX|Html/d0000/g0000095.html Html/d0002/g0000053.html Html/index/ind0070.html Html/d0000/g0000040.html Html/d0000/g0000041.html Html/index/ind0003.html Html/d0002/g0000016.html Html/d0002/g0000030.html Html/index/ind0084.html Html/d0001/g0000000.html Html/d0001/g0000040.html Html/d0001/g0000069.html Html/d0002/g0000005.html Html/d0002/g0000071.html Html/index/ind0032.html Html/index/ind0065.html Html/index/ind0068.html Html/index/ind0073.html Html/d0000/g0000001.html Html/d0001/g0000024.html Html/d0002/g0000093.html Html/index/ind0048.html Html/index/ind0098.html Html/d0000/g0000069.html Html/d0002/g0000040.html Html/d0002/g0000041.html Html/d0002/g0000077.html Html/d0002/g0000092.html Html/index/ind0046.html Html/d0002/g0000009.html Html/d0002/g0000023.html Html/index/ind0026.html Html/index/ind0043.html